Milieubeleid

Milieubeleid

DMP streeft naar een duurzame en leefbare toekomst voor ons allemaal. Verantwoordelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarom meer een missie dan een opdracht. DMP staat voor verantwoord ondernemen, zodat milieu, mens en economie er samen van profiteren. People, Planet en Profit staan centraal in het algehele functioneren van DMP als organisatie. DMP doet dit niet omdat het normatief of legaal moet zijn, maar vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een levensvatbare toekomst. Een levensvatbare toekomst is in het belang van ons allemaal.

DMP wil een proactief milieubeleid realiseren. Als basisvoorwaarde voor de uitvoering van haar taken zal DMP blijven voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van milieu. Met het oog op een duurzame bedrijfsvoering wil DMP haar milieuprestaties continu verbeteren door innovatie, reductie en controle. DMP evalueert periodiek (jaarlijks) of het als organisatie voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Dit milieubeleid is gericht op het waarborgen van het milieubeheersysteem en het versterken van onze MVO-ambitie. Als organisatie maakt DMP deel uit van de samenleving en is zich bewust van haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de samenleving.

Daarom draagt DMP door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij aan mens en milieu. Door duurzaam te ondernemen streeft DMP naar het verminderen van afval en onnodig materiaalverbruik. Het thema mensen is erg belangrijk bij DMP. Binnen DMP vinden we samenwerking erg belangrijk en ondersteunen we onze klanten zo professioneel mogelijk. Daarom zal DMP hun mensen stimuleren in hun ontwikkeling. Zo halen mensen het beste in zichzelf naar boven, genieten ze van hun werk en groeit hun welzijn privé en in de werkomgeving.

DMP realiseert zich dat haar economische activiteiten leiden tot CO2-uitstoot en bijdragen aan de opwarming van de aarde. Om de leefomgeving en het milieu te beschermen voor toekomstige generaties streeft DMP daarom naar CO2- neutraal ondernemerschap. Dit doen we door co2-uitstoot te compenseren via klimaatprojecten. Het voert klimaatprojecten uit over de hele wereld om de gezamenlijke CO2-uitstoot te verminderen. Door hieraan bij te dragen, vermindert DMP de CO2-uitstoot in lijn met het energieverbruik en geeft daarmee invulling aan onze ambitie om als CO2-neutraal bedrijf te opereren.

Voor DMP is het belangrijk dat grondstoffen en energie bewust worden gebruikt. We willen verspilling voorkomen en zo hergebruik stimuleren. Als tijdens een project goederen door vervanging worden vrijgegeven, worden ze niet zomaar als afval afgevoerd, maar stelt DMP alles in het werk om ze op de markt aan te bieden als blijkt dat deze goederen nog steeds commerciële waarde hebben. Aan de andere kant, als het einde van de economische levensduur van het goede is bereikt, dan probeert DMP het in eerste instantie aan te bieden aan een non-profitorganisatie. Op deze manier wil DMP voorkomen dat apparatuur in goede staat onnodig als afval verdwijnt.

Als blijkt dat de betreffende goederen voor geen enkele partij meer interessant zijn, zal DMP ervoor zorgen dat deze worden teruggestuurd naar de juiste verwerker. Dit geldt niet alleen voor IT-apparatuur, maar ook voor verpakkingsmateriaal. De verwerker is dan verantwoordelijk voor de efficiënte recycling van de grondstoffen op een verantwoorde manier. Hiervoor kiest DMP voor gecertificeerde recyclingbedrijven die gespecialiseerd zijn in het verwerken van IT-apparatuur. Dit zorgt ervoor dat de specifieke materialen en grondstoffen voor hun vervaardiging zo efficiënt mogelijk worden geëxtraheerd voor hergebruik.

Binnen DMP hebben we de volgende kernwaarden voor Milieu/MVO geformuleerd:
– We zijn betrokken bij de samenleving;
– We werken samen en verbinden ons;
– We staan open voor elkaar en onze omgeving.


Algemeen: +31 88 3282 648
Support: +31 88 3282 610
© DataManagement Professionals - Privacy - Milieubeleid - Cookieverklaring