Landal Greenparks

Landal Greenparks

Landal GreenParks centraliseert en versnelt back-up met een nieuwe back-up omgeving

Landal GreenParks beschikt over ruim 70 bungalowparken. Het grootste deel van de gasten weet Landal te vinden via de uitgebreide website die door Landal zelf gezien wordt als de etalage van de organisatie. Via deze website worden boekingen en klantenservice gerealiseerd en kunnen gasten tevens brochures en dergelijke downloaden. Kortom, er wordt via deze website veel data uitgewisseld die heel kostbaar is voor Landal. Daarnaast wordt er veel data opgeslagen bij de parken zelf, afkomstig van onder andere administratie en receptie. Om de continuïteit van Landal’s activiteiten te waarborgen, is het van groot belang dat de back-up goed geregeld is. Daarom schakelde de IT-professionals van Landal GreenParks Data Management Professionals (DMP) in om gezamenlijk de back-updoelstellingen te behalen. Het bedrijf centraliseert en versnelt haar back-up met een nieuwe back-up omgeving.

Overzicht creëren

Van alle parken beschikken er 26 over een eigen ITinfrastructuur. De back-up data werd daar, voor de samenwerking met DMP, lokaal opgeslagen. Dit betekende onder andere dat individuele medewerkers van deze parken zelf de tapes moesten vervangen op het moment dat dit nodig was. Elroy van der Hout, IT Consultant en verantwoordelijk voor projectinnovatie bij Landal GreenParks, vertelt over de noodzaak van een verandering in de back-up: “Momenteel werk ik samen met een team aan een innovatieslag binnen de infrastructuur van Landal. Het continu verbeteren van de digitale dienstverlening is hier een onderdeel van. Steeds meer zaken worden online afgehandeld en dat leidt tot een grotere stroom aan data. Hierdoor ontstond de noodzaak om onze – toen wat ouderwetse – back-up te moderniseren.”

Primair stelde Landal zich drie doelen:

  • het centraliseren van de back-up, waardoor overzicht en veiligheid beter gegarandeerd worden
  • het creëren van een zo goed als tapeless-omgeving
  • snellere back-ups door back-up naar disk

Deze drie doelen zijn gehaald, mede dankzij de samenwerking met DMP. Deze samenwerking startte op het moment dat Landal de support moest verlengen van de datamanagement-oplossing Commvault. De leverancier waar Landal op dat moment mee samenwerkte, kon deze verlenging niet realiseren. Bovendien moest de samenstelling van de licentie worden aangepast om de gestelde doelen te kunnen behalen. DMP was de aangewezen partij om een situatieanalyse uit te voeren en een schets te maken van de nieuwe situatie.

Overstappen naar een capaciteits-licentie

DMP bracht in kaart hoe Landal Commvault op dat moment gebruikte en bracht advies uit hoe Landal de licenties in de toekomst beter kon benutten. De conclusie was dat Landal beter van een traditionele Commvault-licentie over kon stappen naar een capaciteits-licentie. Bij deze licentie wordt berekend van hoeveel data een back-up wordt gemaakt. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op. Bovendien is Landal vrij om alle Commvault-producten binnen de gestelde capaciteitslimiet in te zetten, waar voorheen voor elk product een aparte licentie vereist was. Met deze licentie kan men ook deduplicatie toepassen, waardoor de back-up naar disk zo min mogelijk ruimte inneemt. Ook wordt de copy van de back-up gededupliceerd waardoor de verbinding tussen de locaties zo min mogelijk wordt belast. Dit is een belangrijke functionaliteit vanwege de geringe bandbreedte tussen de parken en de hoofdlocaties.

Centraal managementsysteem

Een ander groot bijkomend voordeel is het centrale managementsysteem van Commvault waar nu gebruik van gemaakt wordt. Volledige rapportages kunnen nu met één druk op de knop uitgedraaid worden en beheer kan vanuit één omgeving uitgevoerd worden op alle locaties en op alle applicaties. Hierdoor heeft Landal elke dag een compleet overzicht of alle back-ups gelukt zijn. Inclusief back-ups op de vakantieparken.

Business continuity plan

Naast centralisatie van de back-up, kwam tevens een wens voor een nieuwe back-up structuur voort uit het business continuity plan van Landal. Hierbij werd gekeken hoe de back-up die centraal werd opgeslagen in Leidschendam, ook veiliggesteld kon worden op andere locaties. In Nieuwkuijk werd een uitwijklocatie opgezet. Van alle back-ups die gemaakt worden in Leidschendam, wordt een copy back-up opgeslagen in het datacenter in Nieuwkuijk. Het back-up landschap van Landal wordt voltooid door nog een derde locatie in Groningen, waar nog een groot kantoor van het bedrijf gevestigd is. Deze drie locaties zijn met elkaar verbonden met een back-upunit en een back-up-to-disk unit. Mocht er zich bijvoorbeeld een calamiteit voordoen in Leidschendam, waardoor het maken van een back-up vanuit de parken naar deze hoofdlocatie niet mogelijk is, dan wordt de back-up omgeleid naar Nieuwkuijk. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is er altijd nog een back-up in Groningen en heeft Landal zijn data daar nog steeds veilig staan.

Nieuwe back-up omgeving

Na het omzetten van de licentie kon worden gestart met het inrichten van de nieuwe back-up omgeving. Met de capaciteitslicentie was Landal ook vrij om de soort back-up te kiezen. Deze keuze viel logischerwijs op back-up-to-disk, vanwege de gekozen uitwijklocaties. DMP is begonnen met een plan op te stellen met de migratiestappen die genomen moesten worden en de hardware die besteld moest worden. Daarbij werd tevens advies gegeven voor de bouw, uitrol en koppeling van de backup omgeving.

Leestip: DMP is de eerste en enige Commvault Service Advantage Master ter wereld.

Implementatie

Het IT-team van Landal is samen met DMP effectief slechts zes dagen bezig geweest om de implementatie te voltooien. Hierbij werd de Commvault-licentie tevens geüpgraded naar de laatste versie. Tegelijkertijd met deze upgrade werden door DMP de drie back-up locaties van Landal aan elkaar gekoppeld. “DMP heeft ons gedurende dit traject ontzettend goed ondersteund en ons voorzien van zeer nuttig advies. Hierdoor hebben wij binnen afzienbare tijd onze doelen kunnen halen. De back-up is gecentraliseerd, het aantal tapes is geminimaliseerd en het maken van de back-up is door gebruik van disk erg versneld. Bovendien hebben wij nu een back-upomgeving met twee uitwijklocaties die zeer veilig te noemen is”, zegt Van Der Hout.

Toekomst?

“Eigenlijk heeft de toekomst ons al ingehaald”, geeft Van Der Hout toe. “We hebben onze capaciteits-licentie onlangs geüpgrade, omdat de hoeveelheid data die we back-uppen sterk is toegenomen. De reden hiervoor is te vinden in de ambitieuze doelstellingen van Landal GreenParks die in de afgelopen weken zijn ontstaan. Om deze doelstellingen te realiseren, moeten wij steeds meer automatiseren, systemen integreren en aan elkaar koppelen. Waar eerst de focus lag op het continu moderniseren van de vakantieparken, wordt deze focus nu merkbaar doorgevoerd binnen de interne organisatie. Als projectinnovatieverantwoordelijke word je erg blij van dit soort ontwikkelingen.”

Partners

Gerelateerde oplossingen

Back-up

Als tijdgebrek leidend wordt voor IT-management, is back-up vaak het kind van de rekening. Systemen worden ooit aangeschaft, geïnstalleerd en een ‘groen lampje’ moet voldoende...
Lees meer

DMaas CloudDrive

Loopt u tegen de grenzen aan van de capaciteit van uw huidige storagesystemen? Of heeft u regelmatig piekmomenten waarop u extra datastorage nodig heeft? En...
Lees meer

Managed Services

Wilt u helemaal geen tijd meer besteden aan datamanagement en dataprotectie en toch de regie houden over alles wat er met uw data gebeurt? Kies...
Lees meer

Support

DMP heeft een eigen Nederlands- en Engelstalige supportdesk. Zowel voor eerste- als tweedelijns support kunt u bij ons terecht.
Lees meer

Back-up Storage

Als het gaat om back-up storage maken we onderscheid tussen disk-based systemen, object storage en deduplicatie hardware. De keuze voor een back-up storage systeem baseren...
Lees meer

Algemeen: +31 88 3282 648
Support: +31 88 3282 610
© DataManagement Professionals - Privacy - Milieubeleid - Cookieverklaring