Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim versnelt en vereenvoudigt storage en back-up met DMP

Om de storage- en back-up processen te versnellen, startte hogeschool Windesheim een marktoriëntatie die leidde tot een Europese aanbesteding. De hbo-opleidingsinstelling koos na een grondige evaluatie van alle aanbiedingen voor de dienstverlening van DMP en de producten van NetApp en Commvault. Resultaat: een toekomstvaste, snelle en betrouwbare omgeving voor dataprotectie. Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en tweeduizend medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim een van de grotere hbo-instellingen in Nederland. De afdeling ICT zorgt ervoor dat medewerkers en studenten op elk moment toegang hebben tot voor hen belangrijke applicaties en data. De afdeling maakte lange tijd gebruik van drie verschillende oplossingen voor storage en back-up. Toen de bestaande platforms het einde van hun levenscycli naderden, startte de ICT-afdeling een oriëntatie op een nieuwe omgeving.

De uitdaging

Als belangrijke eisen aan een nieuw systeem noemt Windesheim-projectleider Robert Slagter voldoende capaciteit om groei in de toekomst op te vangen, en optimale prestaties. “Wij zochten naar een snelle en flexibele omgeving die ook goed te beheren zou zijn. Onze bestaande oplossingen voor storage en back-up sloten niet meer aan bij de huidige eisen. Back-ups kostten teveel tijd en doordat we drie verschillende softwarepakketten gebruikten, werd het beheer onoverzichtelijk.”

Europese aanbesteding storage en back-up

Windesheim schreef een Europese aanbesteding uit en stelde op basis van de aanbiedingen een shortlist vast. DMP kwam uiteindelijk als beste uit te bus. Slagter: “Hun aanbieding was wat ons betreft niet alleen de economisch meest voordelige inschrijving, maar onderscheidde zich ook door een hoge kwaliteit. Verder was het voor ons erg praktisch om één aanspreekpunt te hebben voor back-up én storage.” DMP adviseerde Windesheim te kiezen voor de combinatie van de storagehardware van NetApp en de datamanagementsoftware van Commvault, met een mix van NetApp-flash- en diskopslag. Door flash en disk te combineren, beschikt Windesheim over voldoende snelheid om actieve data snel aan te bieden. De actieve data zijn beschikbaar op de flash-array en de overige gegevens staan op disk.

Implementatie nieuwe omgeving

Windesheim en de experts van DMP verzorgden gezamenlijk de implementatie van de nieuwe omgeving, die begon met de migratie van applicaties en data. Daarbij profiteerde de hogeschool onder meer van de geavanceerde deduplicatiemogelijkheden van het nieuwe systeem. “Daardoor is de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en blijven we flexibel voor wat betreft groei in de toekomst”, zegt Slagter. Verder zorgde DMP in deze fase voor het ontwerp en de configuratie, waarna de IT-afdeling van Windesheim zelf het beheer overnam. Het beheer is door de nieuwe omgeving sterk vereenvoudigd, mede doordat er nu één centrale omgeving voor back-up en storage is gebouwd. De voorbereidingen op de implementatie zijn eind oktober 2016 gestart en de implementatie is in februari 2017 afgerond.

Voordelen

Het vereenvoudigde beheer is niet het enige grote voordeel, stelt Slagter vast. “Ook de snelheid van back-up en restore is drastisch verhoogd, mede door de inzet van flash-technologie. We hebben op dat gebied een enorme winst geboekt. Verder kunnen we dankzij het moderne licentiemodel van Commvault een ongelimiteerd aantal VM’s back-uppen, wat zeer kosteneffectief is. Verder beschikken we over bewezen technologie, wat voor de beheerders een plezier is om mee te werken. Ook is het een groot voordeel dat DMP ons eerste aanspreekpunt is voor issues waar onze eigen beheerders niet direct uitkomen.”

Kennis

Slagter en het IT-team kijken met grote tevredenheid terug op het project. “DMP heeft zich een uitstekende partner betoond met veel kennis van zaken en een prima mentaliteit. Bij vragen van onze kant ging DMP direct aan de slag en stopte niet voordat er een antwoord was. Verder nam DMP enorm veel kennis mee over de voorgestelde oplossing. Alles is in zeer nauwe samenwerking verlopen, waarbij wij ook de complimenten van DMP kregen over onze kennis, inzet, aanpak en uitvoering. Wij beschikken nu over een toekomstvaste back-up- en restore-omgeving die ons de komende jaren

Partners

Gerelateerde oplossingen

Back-up

Als tijdgebrek leidend wordt voor IT-management, is back-up vaak het kind van de rekening. Systemen worden ooit aangeschaft, geïnstalleerd en een ‘groen lampje’ moet voldoende...
Lees meer

Back-up Storage

Als het gaat om back-up storage maken we onderscheid tussen disk-based systemen, object storage en deduplicatie hardware. De keuze voor een back-up storage systeem baseren...
Lees meer

Productie Storage

DMP adviseert Productie Storage op basis van uw eisen en onze expertise de meest optimale storage oplossingen, voor nu en in de toekomst. Hierbij gebruiken...
Lees meer

Algemeen: +31 88 3282 648
Support: +31 88 3282 610
© DataManagement Professionals - Privacy - Milieubeleid - Cookieverklaring