HMC

HMC

HMC kiest voor de combinatie Cohesity & DMP voor haar nieuwe back-up omgeving

“We willen als ziekenhuis vooroplopen met techniek. Innoveren en klaar zijn voor de toekomst”, zegt Arthur Dalmulder, Beheerder Technisch Infrastructuur bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC). HMC is een topklinisch ziekenhuis, werkzaam in het Hart van Haaglanden. HMC schreef eind 2019 een onderhandse aanbesteding voor de aanschaf, levering en ondersteuning van de Next Generation back-up omgeving met als doel om een toekomstbestendige back-up voorziening te realiseren. “Uiteindelijk hebben we voor onze nieuwe back-up omgeving gekozen voor de combinatie Cohesity en DMP.”

Pakket van eisen back-up omgeving HMC

HMC is een innovatieve organisatie. Goede en toegankelijke patiëntenzorg staat centraal en daarom is 24/7 bescherming en beschikbaarheid van de gegevens van patiënten, klanten, ketenpartners en eigen organisatie essentieel. Daarbij dienen normen en wettelijke eisen in acht te worden genomen. Een goede back-up en restore omgeving is daarom een voorwaarde om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

HMC gebruikte Veritas NetBackup, Data Domain als disk-to-disk oplossing en een tapeoplossing. “Onze back-up omgeving was gedateerd, verouderd. We moesten iets nieuws opzetten of iets anders gaan doen. Daarom hebben we een plan van eisen opgesteld, op basis waarvan wij een keuze konden maken”, vertelt Arthur Dalmulder. Op het gebied van back-up zocht HMC een toekomstbestendige, cloud-ready en tapeless oplossing. Uit het pakket van eisen van HMC kwam naar voren dat onder andere continuïteit, performance en beschikbaarheid van de back-up data, een lage beheerlast en toekomstvastheid belangrijk waren voor de organisatie.

HMC was daarnaast op zoek naar een schaalbare oplossing en het beheer moest door de organisatie zelf uit kunnen worden gevoerd. Uitbreiding van de bestaande Veritas NetBackup omgeving was niet wenselijk en de reductie van de totale beheerslast is erg belangrijk voor HMC. Nu zijn de medewerkers te veel tijd kwijt met onder andere tapehandeling en controleren van de back-up. “Die losse schakels, daar wilden we vanaf”, vertelt Kevin Kraaij, Systeembeheerder Sever & Storage bij HMC. Samen met Arthur Dalmulder was hij in de lead voor wat betreft de keuze van een nieuwe back-up omgeving. “We doen het beheer van de omgevingen namelijk zelf, en dat zou zo alleen maar complexer worden.”

HMC Cohesity Back-up

Cohesity en DMP bij HMC

Na een marktonderzoek besloot HMC vijf partijen te benaderen, waaronder Cohesity. “Vanaf het begin van het traject met Cohesity zat DMP aan tafel en hebben wij de voorstellen via DMP ontvangen, hoewel we Cohesity rechtstreeks benaderden”, geeft Kevin Kraaij aan. “Cohesity heeft direct DMP naar voren geschoven, dat gaf ons een heel fijn gevoel. De samenwerking tijdens de presentaties en vraag-antwoord-momenten was heel dynamisch, een goede samenwerking. Een voordeel van een partner ertussen die meerdere producten in de markt zet is dat zij zelf ook andere producten goed kennen. Dat zij niet alleen vanuit de kerk van de leverancier praten.”

Nieuwe back-up omgeving op basis van Cohesity

Na analyse van het pakket van eisen is een Cohesity back-up oplossing geadviseerd. In een traditionele back-up en restore omgeving is data in de meeste gevallen ondergebracht in gefragmenteerde infrastructuursilo’s. Dat bemoeilijkt het beheer en analyse van deze data. Cohesity daarentegen gebruikt web-scale design principes. Daarmee consolideert Cohesity de silo’s naar één web-scale data platform dat zowel on-premises als in de cloud beschikbaar is. Alle workloads, data en applicaties bevinden zich zo op één platform Hierdoor worden, zoals in het pakket van eisen gevraagd, de beheerslast als de TCO van HMC gereduceerd. Met Cohesity is er daarnaast sprake van ongelimiteerde scale-out mogelijkheden op basis van een pay-as-you-grow model, een belangrijk element uit het pakket van eisen.

De voordelen van Cohesity:

  • Efficiency: vervangt dure storage silo’s door eenvoudig pay-as-you-grow oplossing
  • Reduceer risico’s: een always-on infrastructuur en inzicht in uw, privacygevoelige, data
  • Vereenvoudig beheer: beheer en automatiseer alles vanuit één interface

De oplossing bij HMC is voorzien in redundantie middels erasure coding. Daarnaast wordt de data veiliggesteld met een gerepliceerde kopie in het tweede datacenter van HMC. Hierbij moest rekening worden gehouden dat 100% van de workloads veiliggesteld moeten kunnen worden binnen de gestelde SLA’s op de Cohesity resources binnen één datacenter. De back-up appliances beschikken over alle benodigde back-up en restore functionaliteit en sturen replicatie en archivering aan. Daarbij wordt binnen de back-up appliances ook voorzien in back-up dataopslag waarbij deduplicatie, compressie en eventueel ook data encryptie wordt toegepast.

De oplossing is door HMC zowel technisch als functioneel geaccepteerd. “Alles draait goed”, vertelt Arthur Dalmulder. “We merkten dat bij DMP veel kennis aanwezig was over het product en dat heeft zeker geholpen bij de implementatie.”

Partners

Gerelateerde oplossingen

Back-up

Als tijdgebrek leidend wordt voor IT-management, is back-up vaak het kind van de rekening. Systemen worden ooit aangeschaft, geïnstalleerd en een ‘groen lampje’ moet voldoende...
Lees meer

Disaster Recovery

Bescherming van data is belangrijk, maar beschikbaarheid misschien nog wel meer. Met een veilige kopie van uw bedrijfsdata in de cloud bent u weliswaar beschermd...
Lees meer

Algemeen: +31 88 3282 648
Support: +31 88 3282 610
© DataManagement Professionals - Privacy - Milieubeleid - Cookieverklaring