Klanten

Om de storage- en back-upprocessen te versnellen, startte hogeschool Windesheim een marktoriëntatie die leidde tot een Europese aanbesteding. De hbo-opleidingsinstelling koos na een grondige evaluatie van alle aanbiedingen voor de dienstverlening van DMP en de producten van NetApp en Commvault. Resultaat: een toekomstvaste, snelle en betrouwbare omgeving voor dataprotectie. 

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en tweeduizend medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim een van de grotere hbo-instellingen in Nederland. De afdeling ICT zorgt ervoor dat medewerkers en studenten op elk moment toegang hebben tot voor hen belangrijke applicaties en data. 

De afdeling maakte lange tijd gebruik van drie verschillende oplossingen voor storage en back-up. Toen de bestaande platforms het einde van hun levenscycli naderden, startte de ICT-afdeling een oriëntatie op een nieuwe omgeving.

Eisen
Als belangrijke eisen aan een nieuw systeem noemt Windesheim-projectleider Robert Slagter voldoende capaciteit om groei in de toekomst op te vangen, en optimale prestaties. “Wij zochten naar een snelle en flexibele omgeving die ook goed te beheren zou zijn. Onze bestaande oplossingen voor storage en back-up sloten niet meer aan bij de huidige eisen. Back-ups kostten teveel tijd en doordat we drie verschillende softwarepakketten gebruikten, werd het beheer onoverzichtelijk.”

Bent u benieuwd naar de oplossing van DMP?

 
Download case als PDF bestand

Heeft u een dringende vraag over storage, dataprotectie of managed services?

Direct ondersteuning

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?